Työpaikkahaastattelu on parhaimmillaan molemminpuolinen vuorovaikutustilanne. Työnantaja haluaa tietää lisää haastateltavasta ja hänen taidoistaan, kun taas haastateltava haluaa tietää yrityksestä, sen kulttuurista, tulevasta johtajasta sekä paikasta johon hakee. Kysymällä oikeita kysymyksiä voi osoittaa olevansa myös aidosti kiinnostununut ja huolellinen.

Kysyminen voi toisaalta olla myös arveluttavaa. Eihän kukaan halua antaa tietämätöntä, liian vaativaa, tai nirsoa kuvaa ihmiselle, joka päättää saako hän unelmiensa työpaikan vaiko ei. Entä jos kuitenkin haluaisi saada jotain tietoa, muttei ole varma miten asiaa lähestyisi?

Tässä siis 11 kysymystä joilla voi huoletta tiedustella tärkeitä ja mietityttäviä asioita sekä osoittaa olevansa kiinnostunut. Käytä niistä ainakin kahta työhaastattelussa sopivan tilaisuuden tullen.

I love doing what I do. I love asking questions. I love being in the mix.
– Larry King

1.”Minkälaisia päivittäisiä tehtäviä tässä työssä on?”

Tällä kysymyksellä saat tietoa siitä minkälaista arkesi tulee todennäköisesti olemaan, ja voit arvioida onko työ juuri sinulle paras vaihtoehto. Kun arjen askareet selviää tarkemmin, on helpompi päätellä minkälaisia vahvuuksia ja osaamista siinä menestymiseen vaaditaan.

2.”Mitkä ovat mielestänne tärkeimpiä ominaisuuksia, joilla tässä työssä menestyy?”

Jos kuvaus roolin arjesta ei tuo sinulle tarpeeksi ymmärrystä roolin vaatimuksista, voit myös kysyä sitä suoraan. Tiedustelemalla ominaisuuksista saa usein tietää asioita joita työnhaun kuvauksessa ei ole huomioitu sanoa. Esimerkiksi yrityskulttuurista tai minkälaisia odotuksia sinuun kohdistuisi uudessa työtehtävässä.

3.”Minkälaisia odotuksia teillä on tähän työtehtävään ensimmäisen yhden/kahden kuukauden tai vuoden aikana?”

Voit myös laajentaa ymmärrystäsi rooliin kohdistuvista odotuksista pidemmällä aikavälillä ja selvittää miten ne kehittyvät tulevaisuudessa.

4.”Minkälainen on teidän yrityskulttuurinne?”

Toimiiko yrityksen tai osaston kulttuuri sinulle? Minkälaisia ihmisiä heillä on töissä? Usein kuulee sanottavan, että työkaverit ovat tärkein työssäjaksamisen edellytys. On siis hyvä ottaa selvää minkälaisten ihmisten kanssa on maanantaiaamuisin kasvotusten.

5.”Missä näette yrityksen 5 vuoden päästä?”

Jos suunnittelet pidempää uraa yrityksessä, on hyvä saada tietää minkälaisia kasvutavoitteita ja suunnitelmia heillä on tulevaisuudelle.

6.”Kuka on mielestänne teidän suurin kilpailija ja miksi?”

Teet aina suuremman vaikutuksen kun selvität etukäteen yrityksen merkittäviä kilpailijoita, mutta on hyvä kuulla ajatuksia myös yrityksessä työskenteleviltä. Heillä on omaa tietoa aiheesta ja auttaa sinua ymmärtämään kuinka voit auttaa heitä.

7.”Miten mittaatte tässä roolissa onnistumista?”

Kun tietää tarkemmin mittareista ja tavoitteista, on helpompi ymmärtää mitä roolissa onnistuminen tarkoittaa konkreettisesti. Samalla osoittaa kiinnostusta onnistumista ja asetettuja tavoitteita kohtaan. Vaikka tämä onkin usein jollain tapaa ilmaistu jo hakemuksella, on hyvä tarkentaa sitä myös kasvotusten.

8.”Mitkä ovat isoimmat haasteet joita yrityksessä/osastolla on?”

Toisaalta voit kysyä myös haasteista. Tätä kautta saat tietää mahdollisia kehityskohtia joissa voit näyttää osaamistasi paremmin ja edistää uraasi.

9.”Mistä pidätte eniten täällä työskentelyssä?”

Kysy haastattelijalta myös henkilökohtainen mielipide työpaikkaan ja siellä työskentelyyn.

10.”Minkälaisia haasteita tässä roolissa kohtaa normaalisti?”

Kasvotusten keskustellessa tällaisella kysymyksellä saa usein tietoa, jota työpaikkailmoituksessa ei kerrota. Onko roolissa poikkeuksellisen haastavia asiakaskohtaamisia? Päädytkö keskelle osastojen välistä sääntösotaa? Tätä kautta voit avata keskustelun haasteista, joiden kanssa olet jo työskennellyt aikaisemmin. Se taas on hyvä keino ilmaista pätevyytesi työpaikkaan.

11.”Miten haluatte tästä edetä?”

Tiedustelemalla jatkotoimenpiteistä osoitat tarkkaavaisuutta ja suunnitelmallisuutta. Saat myös tietoa seuraavista askeleista rekrytoinnissa ja pystyt valmistautumaan huolellisemmin.

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.

Huom: Tiedustelut palkka-asioista ja mahdollisista etuuksista voi jättää hakuprosessin myöhäisempään vaiheeseen, ellei palkkatoivetta erikseen pyydetä juuri haastatteluvaihetta varten.

Toiveita? Kerro meille mistä työelämän ja työnhaun aiheista sinä haluaisit lukea. Lähetä toiveesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai lähesty meitä somessa!