LEAD Henkilöstöratkaisut Oy yhtiöittää 1.1.2015 henkilöstövuokraukseen liittyvän liiketoimintakokonaisuuden LEAD Osaajat Oy:lle.

Yhtiöittämisten tarkoituksena on eriyttää henkilöstövuokrausliiketoiminta muusta yhtiön toiminnasta ja näin tehostaa henkilövuokraustoimintaa sekä hallinnointia. Järjestelyn myötä LEAD Osaajat Oy keskittyy entistä itsenäisemmin henkilöstöliiketoiminnan kehittämiseen vastatakseen työntekijöiden sekä yritysasiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.