Olemme LEADillä erikoistuneet erityisesti myynti- ja asiakaspalvelualan rekrytointeihin, ja vuosien varrella olemmekin kuulleet työnhakijoidemme suusta tiettyjä ennakkokäsityksiä nimenomaan myyntityöstä. Osa ennakkokäsityksistä on negatiivisia ja erityisesti puhelinmyyntityöllä saattaa olla huono maine. Myyntityö saatetaan kokea jopa pelottavana vaihtoehtona, eikä se tästä syystä työtehtävänä houkuttele samalla tavalla kuten esimerkiksi asiakaspalvelutyö.

Haluammekin tässä kirjoituksessa murtaa 6 yleistä myyttiä tai ennakkokäsitystä myyntityöstä. Haluamme korostaa, että myyntityötä on monenlaista ja harhaluulot pitävät vain harvoin paikkaansa! Olemme huomanneet, että seuraavat asiat nousevat usein esille hakijoiden kanssa käytävissä keskusteluissa:

Myytti 1: Tulos tai ulos!

Yksi yleisimmistä myyntityöhön liittyvistä myyteistä koskee myyntityön raadollisuutta ja kovaa painetta. Monesti ajatellaan, että vaatimukset ja odotukset myyjiä kohtaan ovat todella kovat ja että yrityksen puolelta ei anneta riittävästi kannustusta, tukea ja valmennusta työssä pärjäämiseen. Me haluamme kumota tämän myytin.

Vaikka myyntityö luonnollisesti on tavoitteellista työskentelyä, pidetään asiakasyrityksissämme myyjien osaamisesta hyvää huolta. Myyjiä koulutetaan jatkuvasti, ja tiimin esimiehet ovat vahvasti heidän tukenaan. Asiakasyrityksissämme halutaan aidosti, että uudet myyjät pääsevät hyvin työhön sisään. On tärkeää muistaa, että ihmiset oppivat asioita eri tahtiin, niinpä jokainen tarvitsee aidon mahdollisuuden näyttää kykynsä. Mikäli myyjä ei syystä tai toisesta pääse tavoitteisiin, paneudutaan asiaan yhdessä. Tavoitteena on miettiä keinoja, joilla tilannetta voitaisiin parantaa sekä kehittää. On tärkeää muistaa, että myyntityöhön kuuluu ”ei-vastauksia” ja tyrmäyksiä asiakkaan puolelta. Periksi ei kuitenkaan pidä antaa, vaan on tärkeää jatkaa sinnikkäästi eteenpäin positiivisella asenteella! Myyntityössä asenne onkin avainasemassa.

Myytti 2: Pelkkä provisiopalkkaus

LEADin asiakasyrityksissä palkkaukseen kuuluu aina kiinteä pohjapalkka. Tämä varmistaa sen, ettei työntekijöiden tarvitse ottaa liikaa paineita mahdollisesta hieman vaihtelevasta tulotasosta.

Pohjapalkan lisäksi monissa yrityksissä on käytössä myös kannustemalli. Kannusteet on sidottu erilaisiin mittareihin, eli kannusteita voi saada esimerkiksi hyvistä myyntituloksista tai työtehosta. Kannusteet voivat olla sekä henkilökohtaisia että tiimikohtaisia. Erilaisten kannusteiden myötä myyntityössä on erinomainen mahdollisuus päästä entistä parempiin kuukausiansioihin!

Myytti 3: Tehtävään ei perehdytetä

Työnhakijamme saattavat usein olla huolissaan alkuperehdytyksestä ja sen puutteesta. Perehdytys on meidän mielestämme kuitenkin ehdottoman tärkeä osa-alue, ja haluammekin painottaa, että asiakasyrityksemme todella panostavat työntekijöiden perehdyttämiseen.

On ensisijaisen tärkeää, että myyjille annetaan parhaat mahdolliset valmiudet suoriutua työstään hyvin. Kun tuotteet ja palvelut on opetettu ja perehdytetty huolellisesti, on kauppaakin helpompi ja luontevampi lähteä tekemään.

Myyti 4: Pelkkää kylmäsoittoa haastaville kohderyhmille

Yleinen harhakäsitys on, että puhelimitse tapahtuva myyntityö on pelkkää kylmäsoittoa uusille asiakkaille. Tämä voi tietysti joissakin myyntitehtävissä pitää paikkaansa, mutta useasti on kuitenkin niin, että outbound-myyjille annetaan valmiit, tarkasti ja huolellisesti valmistellut soittolistat. Soittolistat koostuvat usein yritykselle entuudestaan tutusta asiakaskunnasta tai muuten tarkoin valitusta kohderyhmästä. Tämä tarkoittaa, että myyntipuheluihin on helpompi lähteä, kun tietää, että asiakas langan päässä on todennäköisesti vastaanottavainen.

Tämän lisäksi on hyvä muistaa, että haemme myös paljon tekijöitä inboundin puolelle, mikä tarkoittaa, että tällöin myyjän tehtävä on lähinnä vastaanottaa saapuvia puheluita. Näissä tapauksissa myyjän tehtävä on lähteä kartoittamaan asiakkaan tarpeita kokonaisvaltaisesti, vaikka hänellä olisikin jo selkeä agenda mielessään.

Myytti 5: Tyrkyttämistä ja tuputtamista

Olemme huomanneet, että työnhakijat saattavat välillä nostaa esille, etteivät halua tehdä myyntiä työkseen, koska se on ”tyrkyttämistä ja tuputtamista”. Myyntityö edellyttää tietysti sinnikkyyttä ja rohkeutta ehdottaa ja tarjota erilaisia ratkaisuja, mutta tämän voi ajatella ennemmin asiakkaiden arjen helpottamisena, eikä niinkään tyrkyttämisenä. Asiakkaille tarjotaan tuotteita ja palveluita, joita he eivät vielä tienneet tarvitsevansa tai huomanneet itse kysyä. Tavoitteena on käydä asiakkaan kanssa keskustelua ja tätä kautta saavuttaa paras
mahdollinen lopputulos.

Myytti 6: Valmiiden myyntispiikkien toistoa

LEADin asiakasyrityksissä myyntityö on usein ratkaisukeskeistä keskustelua, jossa asiakasta kuunnellaan ja mietitään juuri hänelle sopiva ratkaisu. Näissä tilanteissa valmiilla myyntispiikillä ei päästä pitkälle. Myyntityössä onkin todella tärkeää tuoda persoonaa esille ja toimia tilannekohtaisesti, eikä toimia robottimaisesti jokaisen asiakkaan kohdalla. Asiakas kohdataan yksilönä ja omaa myyntipuhetta muokataan sen mukaan. Myyjän työssä onkin tärkeää tehdä taustatyöt etukäteen hyvin, eli perehtyä huolellisesti myytäviin tuotteisiin ja palveluihin sekä mikäli mahdollista myös lähestyttävään asiakkaaseen ja kohderyhmään. Paras tulos saadaan aikaiseksi, kun myyjä tuntee tuotteensa ja osaa lähestyä
asiakasta oikeasta näkökulmasta.

Avarsiko tämä mielikuvaasi myyntityöstä? Parhaassa tapauksessa myynti on äärettömän mielenkiintoista ja palkitsevaa työtä, jossa pääsee päivittäin haastamaan itseään sekä kohtaamaan erilaisia asiakkaita. Tarjoamamme avoimet tehtävät myynnin parissa ovat monipuolisia työtehtäviä, jossa annetaan mahdollisuus tuoda omaa persoonaa esille.

Haluatko tarttua haasteeseen? Kurkkaa avoimet työtehtävämme täältä:
https://www.lead.fi/avoimet-tyopaikat/.