LEADissä palvelemme asiakkaitamme kattavasti rekrytoinnissa, suorahaussa ja henkilöstövuokrauksessa. Tässä blogissa ovat ”äänessä” LEADiläiset, Pia Björkroth ja Minna Vornila.

– Usein asiakkaamme etsivät useampaa henkilöä kerrallaan. Kyseessä voi olla esimerkiksi asiakaspalvelutiimin kasvattaminen tai uuden myyntiryhmän perustaminen. Tilanteet vaihtelevat. Yhdistävä tekijä on, että rekrytointi halutaan hoitaa osaavasti sellaisen kumppanin kanssa, jolla on valmiita kontakteja osaajiin, kertoo Pia Björkroth.

Tätä taustaa vasten kirjoitimme blogimme yritysasiakkaitamme ajatellen. Toinen lähtökohta keskusteluun oli tutkimus, johon myös osa LEADiläisistä vastasi: LEAD oli kesällä 2022 mukana Henkilöstöpalveluyritysten liiton järjestämässä, työntekijöille osoitetussa tutkimuksessa, jonka tulokset myös julkaisimme. Tässä blogissa esitetyt tulokset ovat tutkimukseen vastanneiden LEADiläisten näkemyksiä.

Miksi asiakkaamme valitsevat LEADin toteuttamaan henkilöstön rekrytointia?

Pia: Olen asiakkailtamme saanut kuulla, että toimimme tehokkaasti, hakijaa ja yritystä yksilöllisesti palvelevalla tavalla. Omassa henkilöstössämme työskentelee todellisia ratkaisijaluonteita! Tämän lisäksi digitaalinen palvelupolkumme on hiottu mahdollisimman sujuvaksi.

Usein pyrimme saamaan puhelin- tai Teams-haastattelun samalle päivälle, kun asiakkaamme esittää oman henkilöstötarpeensa. Näin pystymme ripeästi laatimaan ehdotuksen soveltuvista haastateltavista. Kun tämä on hoidettu, esittelemme henkilöt heti eteenpäin.

  • Tämä näkyi myös tutkimustuloksissa: työnhakijoistamme 86 % työllistyy kauttamme vähintään viikon aikana.

Miten löydämme aina vain uusia, osaavia ja oppimishaluisia tekijöitä?

Minna Vornila: On verkostoiduttava, on oltava aktiivinen ja tunnettava hyviä tyyppejä, jotka ovat jo valmiita ammattilaisia tai kasvamassa sellaisiksi. Myös LEADin maine on tärkeä tekijä saadaksemme hyviä hakijoita, tietysti tulevan työnantajan maineen rinnalla.

Me haluamme aina palvella työnhakijoita henkilökohtaisesti ja arvostavasti. Maine rakentuu pitkälti myös sen varassa, että osaamme kertoa tehtävistä ja yrityksistä oikeita asioita.

Pia: Joustavuus ja nopeus ovat tärkeitä tekijöitä. Kun joku hakee töitä, meillä on ”kaikki paikat” avoinna häntä varten. Jos hakija ei sovellu hakemaansa tehtävään, niin tarkastelemme heti, olisiko hän johonkin muuhun tehtävään ja yritykseen sopiva.

  • Tämän lisäksi suositteluhalukkuus on korkea: 94 % tutkimukseen vastanneista LEADiläisistä suosittelee LEADiä toisille työnhakijoille.

Asiakastuntemusta vai työntekijätuntemusta?

Pia: Molempia tarvitaan. Meillä on yli 15 vuoden kokemus – yhtä lailla modernista rekrytoinnista kuin työn tekemiseen liittyvistä muutoksista ja trendeistä.

Isoja trendejä ovat muutokset arvostuksissa: enää ei riitä kilpailukykyinen palkka. Näinä aikoina toki talous korostuu, mutta sen rinnalla kulkevat vapaa-ajan arvostus sekä yksilön tarve tehdä itsenäisiä päätöksiä työssään. Ja samaan aikaan työntekijän viihtyvyyteen vaikuttavat merkittävästi yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus asiakkaan organisaatioon.

Minna: Tunnemme tehtäviä ja tehtäväprofiileja laajasti, ja meillä on kokemusta ammattien, tehtävien ja organisaatioiden kehittymisestä pitkältä ajalta. Pystymme auttamaan asiakasta valmiiden tehtäväkuvien perusteella, mutta pystymme myös auttamaan silloin, kun asiakas tarvitsee apua muovatakseen uuden tehtävän ja siihen sopivan henkilöprofiilin.

Pia: Pitkäaikaisissa asiakassuhteissa on luonnollista, että tunnemme asiakkaan ja heidän työympäristönsä. Uusiin asiakkuuksiin perehdytään alusta asti syvällisesti. Se kuuluu meillä palvelun ideologiaan. Avoimuus työn sisällöstä ja yrityksen toiminnasta, ovat asioita, joita tämän päivän osaavat työntekijät arvioivat ja arvostavat.

  • Vastaava tulos tutkimuksessa: 90 % tutkimukseen vastanneista LEADiläisistä sanoo, että työ on sitä, mitä luvattiin.

Onneksi olkoon! Esimieheltä saatu arvostus on kullanarvoista!

Meidän asiakasyrityksissämme työskentelevät henkilöt antoivat tutkimuksessa erittäin hyvän arvosanan sille, miten he kokevat saavansa esimieheltään arvostusta. Teema on tämän päivän tärkeimpien arvostusten joukossa.

  • 93 % vastaajista antaa asiakkaillemme parhaat arvosanat, kun kysyttiin asiakasyrityksessä toimivan esimiehen arvostuksesta työntekijää ja hänen tekemäänsä työtä kohtaan.

Pia: Tässä kaikessa onnistuminen on merkityksellistä myös työnantajamaineen vuoksi. Tämän vuoksi me perehdymme asiakkaaseemme, työntekijäkandidaatteihin ja kannamme vastuumme koko työsuhteen ajan.

Minna: Kunnioitamme suuresti asiakkaidemme sitoutumista työntekijöihin ja heidän hyvinvointiinsa. Yhdessä olemme onnistuneet luomaan pitkäikäisiä työsuhteita ja työympäristöjä, joissa henkilöt viihtyvät ja kokevat olevansa tärkeä osa työyhteisöä.

Tutkimuslähde: Henkilöstöpalveluyritysten liitto & PromenadeInsight. (2022): Henkilöstöpalveluyritysten kautta työskentelevien tutkimus.

 

 

 

 Pia Björkroth

Toimitusjohtaja

+358 50 354 6006

[email protected]

 

 

   

 Minna Vornila

Yhteyspäällikkö

+358 50 336 8498

[email protected]

LEAD Henkilöstöratkaisut Oy

Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki

vaihde +358 10 773 7400

www.lead.fi

 

 

 

Avoimet työpaikat – LEAD Henkilöstöratkaisut

Täytä avoin hakemus muutamassa minuutissa