LEAD Henkilöstöratkaisut Oy:n Suositteluohjelman (”Ohjelma”) ansiosta kuka tahansa voi ansaita kampanjoiden avulla suosittelupalkintoja kutsumalla ystäviä hakemaan ja työllistymään LEADin kautta.

Osallistuakseen suosittelijoiden tulee hyväksyä nämä ehdot. Niillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole määritelty täällä, on sama merkitys kuin rekisteriselosteessa.

Kutsuva henkilö saa suositteluohjelmassa määritellyn palkinnon, kun kutsuttu ystävä on työllistynyt Kelpuutetun työllistymisen mukaisesti.

Kelpuutettu työllistyminen
Kelpuutetun työllistymisen tulee olla ajanjaksoltaan työsuhteen alkamispäivästä kolme täyttä kalenterikuukautta. Huomaathan, että tämä ajanjakso voi vaihdella kalenterikuukausien pituuden mukaisesti. Kelpuutettu työllistyminen tulee tapahtua LEAD Henkilöstöratkaisut Oy:n tai sen tytäryhtiöiden kautta, ja suositellun henkilön tulee olla työllistyneenä määritelty ajanjakso ennen kuin suosittelupalkkiota voidaan maksaa.

Suosittelupalkkion lunastaminen
Suosittelupalkkio on kunkin voimassaolevan suosittelukampanjan mukainen. Palkkion voimassaolo, toimitusehdot ja vanheneminen ilmoitetaan erikseen kampanjakohtaisesti.

Suosittelupalkkiota ei voi saada suosittelemalla samaa henkilöä eri työtehtäviin useaan kertaan saman vuoden aikana.

Jos jostain syystä uskot, että ohjelmassa on ristiriitaisuuksia tai muita epäkohtia, ota meihin yhteyttä. LEAD Henkilöstöratkaisut Oy voi vaatia sinua toimittamaan lisätietoja, jotta palkkiostasi voidaan tehdä päätös. Kaikki suosittelupalkkioita koskevat päätökset ovat lopullisia ja täysin LEAD Henkilöstöratkaisut Oy:n harkittavissa.

Olet vastuussa kaikista mahdollisista veroseuraamuksista, jotka voivat olla seurausta Suosittelupalkkion saamisesta tai käyttämisestä.

Suosittelu
Suosittelua tulee käyttää vain henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Suositteluohjelmaa tai kulloinkin voimassaolevaa kampanjaa ei pitäisi julkaista eikä jakaa kaupallisilla verkkosivustoilla (kuten kuponkisivustoilla, Redditissä tai Wikipediassa) tai blogeissa, joiden ensisijainen tarkoitus on kaupallinen. Suosittelijoita kielletään ”spämmäämästä” ketään ohjelman linkillä tai tiedoilla. Tähän sisältyvät massapostit, tekstiviestien tai viestien lähettäminen ihmisille, joita et tunne, tai automaattisten järjestelmien tai robottien käyttäminen mitä tahansa kanavaa käyttäen ohjelman jakamiseksi. Suosittelijoita kielletään maksamasta kampanjan mainostamisesta

Useat Suosittelut
Suositeltu henkilö voi olla vain yhden henkilön suosittelema. Jos ystävää on suositellut useampi henkilö, saa se henkilö Suosittelupalkinnon jonka tiedot Suositeltu antaa työnhakuvaiheessa. Suosittelijaa ei voi muuttaa jälkikäteen.

Erotettavuus
Jos jotain näiden ehtojen lauseketta pidetään mitättömänä, pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, tämä kohta (tai se lauseke, jonka takia ehto on mitätön, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton) poistetaan, eikä se vaikuta jäljellä olevien kohtien täytäntöönpanon pätevyyteen.

Irtisanominen ja muutokset
LEAD Henkilöstöratkaisut voi keskeyttää tai päättää Suositteluohjelman tai käyttäjän mahdollisuuden osallistua Suositteluohjelmaan milloin tahansa mistä tahansa syystä.

Pidätämme oikeuden keskeyttää tai poistaa Suosittelupalkinnon, jos huomaamme tapahtumia, jotka meidän mielestämme ovat loukkaavia, vilpillisiä tai LEAD Henkilöstöratkaisut Oy:n. Pidätämme oikeuden tarkistaa ja tutkia kaikki Suosittelut tai keskeyttää tai muokata Suositteluja oman harkintavaltamme mukaan oikeudenmukaiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi katsomallamme tavalla.

Suositteluohjelmaa käyttämällä saamiesi palvelujen ja tuotteiden laajuus, monipuolisuus ja tyyppi voivat vaihdella ajan myötä.

Tietojenkäsittely
Kaikissa Suositteluohjelman kampanjoissa käsitellyissä henkilötiedoissa käytetään samoja sääntöjä ja määräyksiä kuin LEAD Henkilöstöratkaisut Oy:n rekisteriselosteessa on mainittu.

Päivitykset näihin ehtoihin
Voimme päivittää näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos muutamme näitä ehtoja, julkaisemme muutokset LEAD Henkilöstöratkaisu Oy:n verkkosivuilla (www.lead.fi), sovelluksissa tai palveluissa, jotka ovat toiminnassa julkaisuhetkellä. Jatkuva osallistuminen Suositteluohjelmaan näiden muutosten jälkeen muodostaa hyväksynnän kyseisille muutoksille.